Вітаю Вас, Гість
[ Add news entry ]

Незважаючи на всі колізії та складності розвитку українського суспільства, наука і освіта сьогодні відносяться до тих соціальних інститутів, вага високопрофесійної інтелектуальної праці яких надзвичайно велика, і де професійна якість наукових і педагогічних кадрів має вирішальне значення. Викладачі вищих навчальних закладів виступають тією професіональною групою, на яку суспільство покладає два надзвичайно важливі і взаємопов’язані завдання:

- збереження, акумуляцію та розповсюдження культурного та науково-технічного здобутку суспільства;
- сприяння професіоналізму особистості на етапі її фахового навчання.

В методичній літературі велику увагу приділено обговоренню питання: як допомогти студенту знайти шлях до розв’язування поставленої задачі. Єдиний правильний шлях − це достатні знання з теорії, отриманої на лекціях та при самостійному опрацюванні, плюс напрацювання відповідної практики.

Даний Web-сайт ставить за мету допомогти студенту самостійно оволодіти розв’язуванням задач та прикладів з курсу вищої математики. Це визначило його структуру. Тут Ви можете знайти конспекти лекцій та практичних занять, приклади самостійних та індивідуальних завдань, збірники задач, посібники та методична література.

Серед розв’язаних задач немало таких, які можна назвати типовими; в будь-якому випадку ознайомлення з ними дозволяє студенту при незначній допомозі зі сторони викладача оволодіти основними методами розв’язання задач даного типу.

При створення Web-сайту було використано ряд задач та прикладів, взятих із відомих задачників та навчальних посібників, які, як правило, використовуються на практичних заняттях зі студентами.